Pozitron nedir?

Elektronun kütlesi kadar kütleye sahip, fakat pozitif elektrik yükü taşıyan elemanter tanecik. Bu taneciğin mevcudiyeti ilk defa İngiliz fizikçisi Dirac

tarafından teklif edilmiş; ancak Amerikalı fizikçi Anderson 1932’de pozitronların kozmik ışınlar içerisinde bulunduğunu tespit etmiştir. Pozitronlar serbest halde atomlar içinde bulunmazlar. Ortalama ömürleri çok kısadır. Bu yüzden takibi çok zordur. Pozitronların meydana gelmesi bir fotonun maddeye dönüşmesi neticesi olur. Aksi durumda, yani maddeden fotona geçiş esnasında yok olurlarpozitron

Sözlükte "pozitron" ne demek?

1. Pozitif elektron.

Pozitron kelimesinin ingilizcesi

positron, positive electron
Köken: Fransızca

--Reklam--